Claudia

Claudia Erkert

Jahrgang: 1965

2018:

2016:

2015:

2014:

2012:


2011:
Dr. Arminius (Die Spielverderber oder ...)

Baschde, Petrus (Der Tod im Birnbaum)

Souffleuse (Wer erstach den armen Henry?)

Ruprecht Tümpel (Der zerbrochene Krug)

Pantalone (Argusaugentäuscher Arleccino)
Cesario (Pascha Pantalon)

Tatjana (Rede wem Gesang gegeben)

Claudia
Claudia
Claudia