Martina

Martina Groh

Jahrgang: 1963

2016:

2015:

2014:

2012:

2011:
Luzifer (Der Tod im Birnbaum)

Inspektor (Wer erstach den armen Henry?)

Gerichtsrätin Walter (Der zerbrochene Krug)

Pantalone (Pascha Pantalon)

Katja (Rede wem Gesang gegeben)


Martina
Martina
Martina